Med vår app kan alle som jobber på byggeplassen din enkelt registrere seg inn og ut av prosjektet slik at du får oppdaterte elektroniske oversiktslister som følger kravene i byggherreforskriften, uten at du trenger en fysisk kortleser.

Appen er tilgjengelig på alle plattformer:

   


Så enkelt er det:
 
Logg deg inn på appen eller registrer deg 
som ny bruker med HMS-kortet ditt.
(Dette trenger du bare gjøre én gang).
 
Velg eller søk frem prosjektet du skal 
jobbe på.

 
Klikk på den grønne INN-knappen når du 
kommer på byggeplassen.
 
Klikk på den røde UT-knappen når du går.