Kontakt oss
ITBASE Mini

Når et prosjekt er ferdig, ligger det mye informasjon i prosjektweben som kan være nyttig å ha tilgang til i forbindelse med forvaltning, drift og vedlikehold. Med ITBASE MINI kan man beholde all informasjon som er lagret i forbindelse med byggeprosjektet, og i tillegg ha mulighet for å legge til dokumenter relatert til FDV. Funksjonalitet for ITBASE MINI er den samme som for ITBASE Prosjektweb, men prisen er mye lavere.


Hvis man har mange prosjekter som skal vedlikeholdes, kan det lages en felles portal for dette. Infotech vil være behjelpelig med å legge til rette for det.