ITBASE - WEBHOTELLET FOR BYGGEPROSJEKTER

Webhotell, prosjektweb, prosjekthotell* – kjært barn har mange navn. Disse begrepene beskriver tjenester for å dele data via internett, eller «skyen» som mange sier. Webhotell er et veldig vidt begrep, og kan beskrive alt fra enkle nettsider til komplekse nettportaler. Et prosjekthotell er mer spesialisert, og har fokus på deling av informasjon innen et gitt prosjekt, gjerne med spesialisert funksjonalitet for håndtering av prosjekter.

 

ITBASE ProsjektWeb er et prosjekthotell som er optimalisert for byggeprosjekter. Dette gjør det enklere å bruke, siden brukerne da bare trenger å forholde seg til begreper som er kjent innen sitt fagområde. Når brukerterskelen ikke er for høy, vil flere delta aktivt, og hele konseptet fungerer da mye bedre. I byggeprosjekter er der store penger å spare på å unngå unødige utskrifter. ITBASE har fokus på at man skal redusere antall utskrifter, samtidig som det er enkelt å bestille de utskriftene man trenger. For eksempel ved anbud, kan man helt kutte ut utskrifter. De som vil delta i en anbudsrunde kan ganske enkelt få et brukernavn og et passord for å logge seg inn på prosjekthotellet og hente de tegningene de trenger. Enkelte andre aktører som primært lever av å selge utskriftstjenester har naturlig nok ikke det samme fokus.

 

 

* Prosjekthotell er et registrert varemerke for Joint Collaboration AS. De har også registrert varemerket JOINT PROSJEKTHOTELL