Kontakt oss
Tilleggsmoduler

Infotech AS har utviklet flere nyttige tilleggsmoduler som utvider funksjonaliteten til ITBASE:


Elektronisk mannskapsliste

Få enkelt integrert mannskapslisten i din ITBASE Prosjektweb.


Endringsvarsel/ordre

Med tilleggsmodulen for endringsvarsler og ordre kan du holde full oversikt over alle endringsjobber i systemet. Du får full kontroll over kostnader ved endringene samt historikk over all kommunikasjon. Modulen er utviklet i samarbeid med Helse Bergen DTD Prosjektkontoret.


Notis-system

Med notis-systemet kan du lage nyhetssider hvor du kan legge ut nyheter og nyttig informasjon. Du kan styre tilgangen til nyhetssidene på samme måte som mapper i ITBASE slik at de kan være synlig for alle uten innlogging, eller bare for bestemte brukergrupper som er logget inn i ITBASE.


ToDo-system

Men ITBASE ToDo kan du lage arbeidsoppgaver som blir tilknyttet brukere i ITBASE, og brukerne kan legge inn informasjon om hva som blir gjort. Systemet gir brukere en god oversikt over arbeidsoppgaver, og administrator kan følge med i arbeidet og holde oversikt. Systemet gir også en logg over oppgaver som er utført.


Ta kontakt dersom du ønsker å prøve en eller flere av disse modulene.